W najlepszych nawet urządzeniach eksploatacyjnych mogą się zdarzyć uszkodzenia lub przebicie izolacji i pojawienie się napięcia na metalowych częściach, jak korpusy maszyn, osłony, itp., z którymi styka się obsługujący. Problemem jest gdy w układzie jest falownik wtedy zabezpieczenie układu jest zdecydowanie trudniejsze. Dlatego właśnie stosujemy środki ochronne i zabezpieczające, które mają na celu: a) izolowanie […]

O tym, czy silnik ma być pierścieniowy czy klatkowy, decyduje zwykle użytkownik. W przypadku gdy silnik ma być klatkowy, wówczas zwykle konstruktor decyduje, czy ma on być jednoklatkowy zwykły, czy głęboko-żłobkowy, czy dwuklatkowy. Silnik klatkowy ma zadany maksymalny prąd rozruchowy i najmniejszy dopuszczalny moment rozruchowy początkowy, minimalny i krytyczny, określający przeciążalność. Rozpatrujemy który rodzaj klatki […]

Podstawowymi częściami maszyn elektrycznych są: magneśnice wytwarzająca pole magnetyczne oraz boki zwojów wirujących i przecinających to pole. W maszynach prądu stałego magneśnica stanowi część nieruchomą zwaną stojanem; zwoje umieszczone są na części wirującej zwanej. W stojanie umieszcza się jedną lub więcej par elektromagnesów stanowiących bieguny magnetyczne prądnicy. Stalowy kadłub składa się z rdzeni biegunów magnetycznych […]

Prądnicami (generatorami) synchronicznymi nazywamy maszyny elektryczne, które służą do przetwarzania energii mechanicznej w energię elektryczną prądu sinusoidalnego jednofazowego lub częściej trójfazowego. Wartość chwilowa s.em. w uzwojeniu poszczególnej fazy prądnicy synchronicznej jest tym większa, im większą liczbę linii pola magnetycznego przecinają przewody zwojnicy w ciągu 1 sekundy, tzn. im większa jest szybkość zmiany strumienia magnetycznego obejmowanego […]

Spotkania towarzyskie mają bardzo duże znaczenie w naszym życiu. Są sposobem na podtrzymywanie znajomości z bliskimi osobami, a także pomagają w zrelaksowaniu się po ciężkim dniu pełnym różnych stresujących obowiązków. Gdzie najczęściej bywamy i jakie imprezy wybieramy?