Z niedawnymi testami dokonanymi na środkach chemicznych wykorzystywanych w basenach nie dziwi nikogo fakt, że coraz więcej osób decyduje się na ich niechemiczne alternatywy do czyszczenia i zabezpieczania basenów. Wiele środków chemicznych wykorzystywanych w basenach w badaniach pokazały, że podnoszą ryzyko na niektóre problemy zdrowotne. Choroby te różnią się od siebie rozpoczynając od dziecięcej astmy, kończąc na rakach.


więcej

Transformatory i dławiki

Zasadę budowy i działania transformatorów sieciowych znamy z podstaw elektroniki, dlatego tutaj omówimy zagadnienia najistotniejsze.

Transformatory sieciowe przenoszą energię, a zatem powinny mieć jak największą sprawność. Oznacza to, że rezystancja uzwojeń transformatora powinna być jak najmniejsza oraz straty w rdzeniu na przemagnesowanie i na prądy wirowe powinny być małe.

Rezystancja uzwojeń jest tym mniejsza, im mniej jest zwojów i im grubszy jest drut użyty do nawinięcia transformatora. Grubość drutu nawojowego przyjmujemy jak najmniejszą, żeby zmieścić dużą liczbę zwojów i praktycznie jest ona ograniczona wartością prądu znamionowego w uzwojeniu. Natomiast liczba zwojów jest tym mniejsza, im większa jest przenikalność magnetyczna rdzenia i im większa jest indukcja maksymalna materiału magnetycznego użytego do budowy rdzenia transformatora.


więcej

Całkiem niedawno powstało nowoczesne forum graficzne, na którym warto się zarejestrować, gdyż dostępne są darmowe tutoriale do wszelkich programów graficznych. Dla tych którzy nie wiedzą co to tutoriale, tłumaczymy iż są to poradniki krok po kroku jak wykonać dany projekt graficzny, czyli jak obsługiwać się danym profesjonalnym programem graficznym.


więcej

Święta wielkanocne to czas spotkań rodzinnych, tradycyjnych potraw, tradycji obyczajów oraz tradycyjnych przepisów kulinarnych. Święta wielkanocne nie mogą obyć się bez barszczu białego oraz jajek pod wszelakimi postaciami.


więcej

W najlepszych nawet urządzeniach eksploatacyjnych mogą się zdarzyć uszkodzenia lub przebicie izolacji i pojawienie się napięcia na metalowych częściach, jak korpusy maszyn, osłony, itp., z którymi styka się obsługujący. Problemem jest gdy w układzie jest falownik wtedy zabezpieczenie układu jest zdecydowanie trudniejsze.

Dlatego właśnie stosujemy środki ochronne i zabezpieczające, które mają na celu:

  • a) izolowanie człowieka od ziemi i od napięcia;
  • b) niedopuszczenie do powstawania niebezpiecznych dla otoczenia napięć na obudowie urządzeń elektrycznych;
  • c) wyłączenie urządzenia elektrycznego spod napięcia w wypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na obudowie urządzeń.

W celu izolowania człowieka od ziemi i od napięcia stosuje się sprzęt ochronny. W urządzeniach o niskim napięciu zasadniczym sprzętem ochronnym, przy użyciu którego można bezpiecznie dotykać części urządzeń będących pod napięciem, są dielektryczne rękawice gumowe i izolowane narzędzia monterskie. Równocześnie jednak należy użyć dodatkowego sprzętu ochronnego zwiększającego bezpieczeństwo pracy, jak dywaniki dielektryczne i chodniki gumowe, izolacyjne półbuty lub kalosze, podesty izolacyjne (pomost z suchych desek na nóżkach z izolatorów). W urządzeniach o wysokim napięciu (powyżej 250 V do 1000 V względem ziemi) zasadniczym sprzętem ochronnym są drążki i cęgi izolacyjne oraz rękawice ochronne. Napięcia powyżej 1000 V względem ziemi traktowane są z punktu widzenia bhp jako bardzo wysokie; obsługa urządzeń o tych napięciach podlega specjalnemu przeszkoleniu. Naprawa i konserwacja instalacji wysokiego napięcia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych robotników, mających odpowiednie przeszkolenie. Sprzęt ochronny przechowuje się w osobnym pomieszczeniu o temperaturze od +5 do +20°C. Nie wolno go przechowywać razem z narzędziami. Sprzęt ochronny powinien być okresowo sprawdzany. W miejscach gdzie grozi niebezpieczeństwo porażenia, umieszcza się tablice ostrzegawcze z odpowiednim napisem ostrzegawczym. Aby zapobiec powstawaniu niebezpiecznych napięć na metalowych częściach urządzeń elektrycznych, stosuje się uziemienia ochronne, tj. połączenie metalowej części z uziomem za pomocą przewodu uziemiającego .

Uziemienia stosuje się w pomieszczeniach produkcyjnych suchych, jeśli napięcie sieci względem ziemi jest wyższe niż 150 V. W przemyśle gdzie zastosowane są falowniki bezwzględnie uziemienie musi być podłączone do zacisku PE falownika. Natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub z przewodzącą podłogą (ziemia) należy stosować uziemienie urządzeń, gdy napięcie względem ziemi wynosi 50 V lub więcej. W pomieszczeniach tych gniazda wtykowe do odbiorników przenośnych powinny mieć styki uziemiające, a odbiorniki przenośne przewód uziemiający połączony ze stykiem we wtyczce przyłączeniowej. Uziemień nie stosuje się w suchych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i handlowych że źle przewodzącymi podłogami, jeśli doprowadzona jest do nich tylko sieć niskiego napięcia, np. 220/380 V. Pralki elektryczne i inne elektryczne urządzenia pomocnicze do prania domowego (wirówki, wyżymaczki) uziemia się przez połączenie obudowy z siecią wodociągową. W nowym budownictwie stosowane są w łazienkach gniazda z dodatkowym stykiem łączonym z przewodem zerowym.


więcej