O tym, czy silnik ma być pierścieniowy czy klatkowy, decyduje zwykle użytkownik. W przypadku gdy silnik ma być klatkowy, wówczas zwykle konstruktor decyduje, czy ma on być jednoklatkowy zwykły, czy głęboko-żłobkowy, czy dwuklatkowy. Silnik klatkowy ma zadany maksymalny prąd rozruchowy i najmniejszy dopuszczalny moment rozruchowy początkowy, minimalny i krytyczny, określający przeciążalność. Rozpatrujemy który rodzaj klatki i w jakich maszynach jest najkorzystniejszy. Wydłużenie żłobków wirnika lub zastosowanie drugiej klatki o dużej oporności indukcyjnej poprawia warunki rozruchowe, lecz jednocześnie powoduje pewne zmniejszenie współczynnika mocy podczas pracy silnika i zmniejszenie przeciążalności. Jakkolwiek nie jest ono duże, bo częstotliwość w wirniku jest niewielka, to jednak zmniejszenie współczynnika mocy może stanowić parę procentów, a zmniejszenie przeciążalności może nie być bez znaczenia.

Aby wyjaśnić to zagadnienie, dobrze jest posłużyć się rozumowaniem wzorowanym na prawach wzrostu maszyn elektrycznych oraz wykresem pracy maszyny indukcyjnej. Wiemy, że moment rozruchowy względny silnika zależy od stosunku oporności czynnej uzwojenia wirnika do oporności biernej całego silnika. Gdyby ze wzrostem maszyny (bez zmiany kształtu) oporności czynne i bierne zmieniały się jednakowo, to kształt wykresu pracy pozostawałby taki sam, zmieniałaby się tylko skala. Silniki więc różnej wielkości miałyby ten sam stosunek momentu rozruchowego do prądu rozruchowego i te same stosunki momentów początkowego i krytycznego do znamionowego. W rzeczywistości sterowany falownikiem (odwiedź www.falowniki.pl) wektorowym stało-momentowym uzyskamy stały moment.. Oporności czynne maleją szybciej ze wzrostem maszyny niż oporności bierne. Załóżmy, że ze wzrostem maszyny nie zmienia się liczba zwojów, indukcja i gęstość prądu oraz że kształty pozostają te same. Oczywiście napięcie będzie się wtedy zmieniało proporcjonalnie do kwadratu wymiaru liniowego, ale to w naszym rozumowaniu nie będzie grało roli. Duże znaczenie przy produkcji silników ma zachowanie jednakowych wymiarów i jednakowych części w różnych typach. Kształt poszczególnych części maszyn powinien odpowiadać łatwej technologii. Jeśli np. część ma być spawana, to przy projektowaniu jej należy pamiętać o tym, aby składała się ona z blach prostokątnych i pierścieni oraz z jak najmniejszej liczby bardziej skomplikowanych wykrojów, aby wymagała jak najmniej spawania, pomimo że wskutek tego otrzymuje się kształty o ostrych krawędziach, powodujących duże opory aerodynamiczne. Przeciwnie projektując części żeliwne można nadawać kształty nawet bardzo skomplikowane, uważając tylko na to, aby dały się formować i odlewać przy użyciu jak najmniejszej liczby rdzeni. Części odlane powinny mieć kształty o łagodnych zaokrągleniach; mogą one mieć nawet znaczną liczbę żeber usztywniających i nadlewków (np. do chwytania przy obróbce) ponieważ nie zwiększa to robocizny przy odlewaniu, a zmniejsza robociznę przy obróbce. Należy przy tym oczywiście postępować według ogólnych zasad obowiązujących dla danego rodzaju technologii.

Co do samego wykonania szkiców zestawieniowych, to robi się każdą połówkę lub nawet ćwiartkę szkicu w innym przekroju lub w innym rzucie, tak aby pokazać jak najwięcej istotnych szczegółów i wymiarów. W małych wirnikach zwojonych przewodem o przekroju okrągłym można stosować taką samą izolację, jak w podobnie zwojonych stojanach. Trzeba uwzględniać tylko, że w wirniku działa siła odśrodkowa; uzwojenie więc powinno być mocno zaklinowane a połączenia czołowe tak umocowane, aby nie mogło być żadnych odkształceń, które mogą popsuć wyważenie wirnika i spowodować przetarcie izolacji. Uzwojenie wirników z przewodów prostokątnych wykonuje się w ten sposób, że gołe pręty pocięte na odcinki równe połowie długości zwoju są na swej środkowej części, która pozostanie prostą, opracowywane izolacją, a po wsunięciu do żłobków odpowiednio wyginane i łączone za pomocą metalowych skuwek i lutowane. Izolacja tych prętów jest zależna od napięcia wirnika. Doświadczenie uczy, że stosując falownik napięcie zasilania jest większe od 500 V, to należy stosować izolację z mikro folii w celu zwiększenia pewności ruchu i trwałości maszyny.


więcej

Budowa maszyn prądu stałego

Podstawowymi częściami maszyn elektrycznych są: magneśnice wytwarzająca pole magnetyczne oraz boki zwojów wirujących i przecinających to pole. W maszynach prądu stałego magneśnica stanowi część nieruchomą zwaną stojanem; zwoje umieszczone są na części wirującej zwanej.

W stojanie umieszcza się jedną lub więcej par elektromagnesów stanowiących bieguny magnetyczne prądnicy. Stalowy kadłub składa się z rdzeni biegunów magnetycznych i jarzma. Rdze nie elektromagnesów zaopatrzone są w nasady odpowiedniego kształtu zwane nabiegunnikami. Nabiegunniki rozszerzają strumień magnetyczny. Na rdzeniach elektromagnesów osadzone jest uzwojenie wzbudzające, nawinięte w ten sposób, że sąsiednie bieguny mają kolejno znak N i S.


więcej

Maszyny elektryczne synchroniczne

Prądnicami (generatorami) synchronicznymi nazywamy maszyny elektryczne, które służą do przetwarzania energii mechanicznej w energię elektryczną prądu sinusoidalnego jednofazowego lub częściej trójfazowego. Wartość chwilowa s.em. w uzwojeniu poszczególnej fazy prądnicy synchronicznej jest tym większa, im większą liczbę linii pola magnetycznego przecinają przewody zwojnicy w ciągu 1 sekundy, tzn. im większa jest szybkość zmiany strumienia magnetycznego obejmowanego przez zwojnice danej fazy. Jest przy tym obojętne, czy pole magnetyczne jest nieruchome, a obraca się uzwojenie, czy uzwojenie jest nieruchome i nawinięte na stojanie, a obraca się źródło pola magnetycznego, tj. magnes trwały lub elektromagnes.


więcej

Wybór programu księgowego może być trudny. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że szukasz oprogramowania księgowego, bo rachunkowość jest skomplikowana i chcesz ją uprościć. Wybór odpowiedniego oprogramowania pomoże uprościć Twoje finanse, ale wybranie złego może komplikować finanse jeszcze bardziej. To naprawdę ważne, aby wybrać oprogramowanie księgowe w oparciu o swoje potrzeby, a nie tylko recenzje i opinie innych użytkowników.

Istnieje wiele różnych rodzajów oprogramowania z wieloma różnymi funkcjami. Rachunkowość osobista polega na monitorowaniu rachunku bankowego, pożyczek, inwestycji oraz zarządzaniu budżetem. W przypadku poszukiwania programu do takich celów ważne aby zawęzić typ oprogramowania do finansów osobistych, a nie przedsiębiorstwa. Warto rozejrzeć się w sklepach internetowych, forach. Można poprosić znajomych lub rodzinę o pomoc, jeśli wiemy, że ktoś korzystał z takiego oprogramowania. Następnym krokiem jest sporządzenie listy wszystkich produktów, które znajdziesz i szczegółową analizę każdego z nich. Warto zapoznać się z funkcjami i poziomem trudności w obsłudze programu. Należy wyeliminować programy, które nam nie odpowiadają, a ostatecznego wyboru dokonać spośród kilku najbardziej nam odpowiadających. Warto porównać ceny oraz przetestować wersję demo, jeśli jest taka możliwość.

Specjalny dedykowany program do kompleksowego prowadzenia CRM dla firmy – sprawdź ofertę www.bizmaster.pl

księgowi

księgowi

Oprogramowanie księgowe składa się z programów komputerowych służących do raportowania i przetwarzania operacji finansowych w ramach funkcjonalnych modułów, takich jak zobowiązania, należności, płace, obroty, salda. W biznesie to oprogramowanie ma różne rodzaje, w zależności od branży: bankowości, budowlane, medyczne, non-profit, detaliczne.

Oprogramowanie rozliczeniowe służy również informacji księgowej, która składa się z sześciu głównych elementów: ludzi, procedur i instrukcji, danych, oprogramowania, infrastruktury informatycznej i wewnętrznych środkach kontroli i bezpieczeństwa. Ze składników tych korzystają również użytkownicy domowi, ponieważ mogą z nich korzystać aby zarządzać swoimi budżetami. Ludzie to ci, którzy pracują w systemie. Procedury i instrukcje to procesy związane z gromadzeniem, zarządzaniem i przechowywaniem danych. Dane dotyczą organizacji i jej procesów biznesowych. Infrastruktura informatyczna składa się z rzeczywistych urządzeń i systemów fizycznych, które pozwalają obsługiwać system podczas wewnętrznych kontroli. Oprogramowanie może być stworzone wewnątrz przedsiębiorstwa lub może być zakupione od firmy zewnętrznej.więcej

Przedstawiamy wam serwis internetowy poświęcony w całości na przepisy kulinarne. Mamy przyjemność zaprezentować wam różnorodne przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami wszystkich potraw, a dzięki naszym przejrzystym opisom i wskazówkom, każdy przepis oraz każda potrawa będzie możliwa do zrobienia, nawet przez kogoś, kto na kucharstwie i gotowaniu się nie zna.


więcej