Energetyka i jej znaczenie

W większości krajów na świecie energetyka to jedna z kluczowych dziedzin. Dla większości rządów niezwykle ważne jest, by na polu energii zapewnić pewności stabilność dostaw dla obywateli, a jednocześnie korzystne ceny. Jednocześnie na rynkach energii mamy do czynienia z koniecznością inwestowania bardzo dużych środków finansowych.Specjaliści tego rodzaju inwestycje nazywają bardzo często strategicznymi inwestycjami. Są one ważne z punktu widzenia interesu zarówno obywateli, jak i całej gospodarki danego kraju. Z tego powodu coraz więcej rządów strategiczne inwestycje realizuje we własnym zakresie. W ten sposób władze mogą bez większych problemów kontrolować daną dziedzinę życia. Są takie dziedziny, jak energetyka, gdzie państwo posiada znaczne udziały w poszczególnych firmach, jakie działają na rynku, poprzez strategiczne inwestycje nabywając akcje. Zakres udziały w firmach energetycznych zależny jest w znacznym stopniu od prowadzonej polityki przez dany rząd. Z jednej strony mamy rządy o większym stopniu zaufania do prywatnych funduszy. Są również kraje, jakie mają w pełnie znacjonalizowaną energetykę.

Coraz mniej zasobów energetycznych na świecie, jeśli chodzi o surowce kopalne, sprawia że jest coraz mniejsze zaufanie pomiędzy poszczególnymi krajami w zakresie kontrolowania rynku energetycznego. W ten sposób duża liczba krajów, jaka do tej pory nie posiadała monopolu na rynki energetycznym zaczyna przejmować firmy prywatne i we własnym zakresie realizować strategiczne inwestycje. Tego rodzaju inwestycje bardzo często spełniają potrzeby społeczne, choć nie zawsze nastawione są na zysk. W ramach strategicznych inwestycji budowane są bardzo drogie elektrownie, oparte na nowych technologiach, jakie mogą działać przez lata, co zawsze jest decyzją strategiczną.

W zakresie działania wielu krajów niezwykle istotny jest interes społeczny, jaki nie zawsze jest powiązany z interesem biznesowym. Tak jak w przypadku strategicznych inwestycji, firma zawsze chce osiągać zyski oraz minimalizować straty. Innym problemem w przypadku angażowania kapitału prywatnego jest konieczność maksymalizacji zysków z inwestycji w długim okresie czasu oraz zmniejszania okresu w jakim nastąpi zwrot poniesionych na inwestycję nakładów. Są takie strategiczne inwestycje, które nawet przez cały okres działania danej elektrowni nie zwracają one kosztów jakie zostały poniesione na przeprowadzenie danej inwestycji. Na takie strategiczne inwestycje nie jest w stanie zdecydować się żadna firma. Państwa mają takie możliwości, gdyż mogą pozyskiwać stale dochody od obywateli, którzy mogą wymagać wykonania nawet pewnych nieopłacalnych inwestycji.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (wybrano z 0 głosów)