Porażenie elektryczne – jak się zabezpieczyć?

W najlepszych nawet urządzeniach eksploatacyjnych mogą się zdarzyć uszkodzenia lub przebicie izolacji i pojawienie się napięcia na metalowych częściach, jak korpusy maszyn, osłony, itp., z którymi styka się obsługujący. Problemem jest gdy w układzie jest falownik wtedy zabezpieczenie układu jest zdecydowanie trudniejsze.

Dlatego właśnie stosujemy środki ochronne i zabezpieczające, które mają na celu:

  • a) izolowanie człowieka od ziemi i od napięcia;
  • b) niedopuszczenie do powstawania niebezpiecznych dla otoczenia napięć na obudowie urządzeń elektrycznych;
  • c) wyłączenie urządzenia elektrycznego spod napięcia w wypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na obudowie urządzeń.

W celu izolowania człowieka od ziemi i od napięcia stosuje się sprzęt ochronny. W urządzeniach o niskim napięciu zasadniczym sprzętem ochronnym, przy użyciu którego można bezpiecznie dotykać części urządzeń będących pod napięciem, są dielektryczne rękawice gumowe i izolowane narzędzia monterskie. Równocześnie jednak należy użyć dodatkowego sprzętu ochronnego zwiększającego bezpieczeństwo pracy, jak dywaniki dielektryczne i chodniki gumowe, izolacyjne półbuty lub kalosze, podesty izolacyjne (pomost z suchych desek na nóżkach z izolatorów). W urządzeniach o wysokim napięciu (powyżej 250 V do 1000 V względem ziemi) zasadniczym sprzętem ochronnym są drążki i cęgi izolacyjne oraz rękawice ochronne. Napięcia powyżej 1000 V względem ziemi traktowane są z punktu widzenia bhp jako bardzo wysokie; obsługa urządzeń o tych napięciach podlega specjalnemu przeszkoleniu. Naprawa i konserwacja instalacji wysokiego napięcia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych robotników, mających odpowiednie przeszkolenie. Sprzęt ochronny przechowuje się w osobnym pomieszczeniu o temperaturze od +5 do +20°C. Nie wolno go przechowywać razem z narzędziami. Sprzęt ochronny powinien być okresowo sprawdzany. W miejscach gdzie grozi niebezpieczeństwo porażenia, umieszcza się tablice ostrzegawcze z odpowiednim napisem ostrzegawczym. Aby zapobiec powstawaniu niebezpiecznych napięć na metalowych częściach urządzeń elektrycznych, stosuje się uziemienia ochronne, tj. połączenie metalowej części z uziomem za pomocą przewodu uziemiającego .

Uziemienia stosuje się w pomieszczeniach produkcyjnych suchych, jeśli napięcie sieci względem ziemi jest wyższe niż 150 V. W przemyśle gdzie zastosowane są falowniki bezwzględnie uziemienie musi być podłączone do zacisku PE falownika. Natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub z przewodzącą podłogą (ziemia) należy stosować uziemienie urządzeń, gdy napięcie względem ziemi wynosi 50 V lub więcej. W pomieszczeniach tych gniazda wtykowe do odbiorników przenośnych powinny mieć styki uziemiające, a odbiorniki przenośne przewód uziemiający połączony ze stykiem we wtyczce przyłączeniowej. Uziemień nie stosuje się w suchych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i handlowych że źle przewodzącymi podłogami, jeśli doprowadzona jest do nich tylko sieć niskiego napięcia, np. 220/380 V. Pralki elektryczne i inne elektryczne urządzenia pomocnicze do prania domowego (wirówki, wyżymaczki) uziemia się przez połączenie obudowy z siecią wodociągową. W nowym budownictwie stosowane są w łazienkach gniazda z dodatkowym stykiem łączonym z przewodem zerowym.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 8.0/10 (1 głosy)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (wybrano z 0 głosów)