Czym jest depozyt bankowy? Najsłuszniej zakomunikować, iż jest to inwestycja opierająca się na zawierzeniu bankowi ustalonej sumy finansowej, którą odzyskuje się po wskazanym czasie i na określonych warunkach, lecz definicja ta jest dość generalna, tym bardziej że istnieje sporo rodzajów owych depozytów, odróżniających się od siebie na wielu płaszczyznach.


więcej

Nikomu nie trzeba chyba nawet mówić o tym, że współczesne banki mają nam do zaoferowania szereg interesujących narzędzi pozwalających na skuteczne inwestowanie swych pieniędzy. Korzystanie z nich jest dla nas fantastyczną propozycją, bo to właśnie dzięki nim inwestowanie jest obecnie czymś łatwo dostępnym dla dosłownie każdego człowieka, bez względu na to, czy ktoś zajmuje się tym zawodowo i posiada w tej kwestii jakiekolwiek doświadczenie.


więcej

Oszczędzanie to dziś, w czasach, w jakich panuje niezmiernie duży kryzys finansowy, w istocie trudne zadanie. Inwestycje są związane z wielkim ryzykiem, z kolei konta oszczędnościowe w banku nie zawsze zapewniają wielkość stopy procentowej, jaka by zadowalała klienta. Wyjściem okazują się być lokaty bankowe. Dzisiaj jest to bardzo popularny sposób na oszczędzanie. Czym w takim razie są owe lokaty?


więcej

Lokata bankowa to kontrakt konsumenta z instytutem bankowym, za pośrednictwem którego ten pierwszy deponuje temu drugiemu konkretną kwotę pieniężną, zwracaną po jakimś czasie wspólnie z odsetkami na ustalonych najprzód warunkach.


więcej

Najlepsze lokaty wypadają obecnie bardzo słabo na tle innych rozwiązań dotyczących inwestycji finansowych. Ich zyski są bowiem nawet kilkanaście razy niższe niż z funduszów inwestycyjnych czy giełdy. Niedawne obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego spowodowały, że banki oferują obecnie lokaty z oprocentowaniem tak niskim, że praktycznie nic na nich nie zarabiamy.


więcej