Do wciąż najbardziej popularnych oraz lubianych metod inwestowania pieniędzy należą lokaty terminowe. Osoby posiadające dużą kwotę pieniędzy, niezwykle często wybierają takiego rodzaju opcję jej ulokowania, która zaliczana jest do najmniej ryzykownych. Nasze pieniądze są bowiem zabezpieczone przez specjalny fundusz gwarancyjny. Lokata zostaje założona na wcześniej ustalony okres czasu, a dodatkowo bank dodaje do naszych oszczędności nam odsetki od ulokowanych przez nas środków. Wysokość ich oprocentowania zależy głównie od czasu na jaki powierzamy bankowi nasze środki oraz stóp procentowych. Choć profity w ten sposób naliczane nie są bardzo duże to jednak jest to pewny zysk, który motywuje wielu. kiedy z kolei zależy nam wyłącznie na bezproblemowym dostępie do wpłaconych przez nas oszczędności, wystarczy nam założenie konta bankowego. Ich odmian jest także bardzo wiele, zależnie od banku w którym chcemy takowe założyć, jednak można wyodrębnić dwa najważniejsze rodzaje.


więcej